top of page

Photogrammetry

Zasada

Fotogrametria jest metodą skanowania 3D służącą do przekształcania rzeczywistych obiektów w trójwymiarowe modele komputerowe.Możemy tworzyć modele 3D począwszy od rzeźb przez budynki po całe ulice. Możliwe jest także stworzenie skanu 3D człowieka.

Zastosowanie

 Modele 3D mogą być w różnych celach retuszowane lub umieszczane w innym kontekście . To czyni je interesującym rozwiązaniem np.przy planowaniu budowy dróg lub  wizualizacjach dotyczących renowacji starych budynków. Za pomocą tej technologii możliwe jest stworzenie archiwum cyfrowego. Dzięki fotogrametrii  zbiory muzealne mogą zostać udostępnione publicznie w formie cyfrowej. Ponadto stare obiekty architektoniczne, którym grozi zniknięcie mogą - przy użyciu tej technologii - zostać zachowane w formie cyfrowej. Przykłady zastosowań modeli  3D  dostępne są tutaj: https://sketchfab.com/dokunod/models.

bottom of page